Projectbrief open dag

Projectdefinitie

 

Een open avond organiseren waarvan de focuspunten liggen op het verbeteren van andere open dagen en uiteindelijk meer studenten te werven voor landstede Mediamanagement

 

Achtergrond project

Dit project is opgestart na het starten van de opleiding mediamanager 4 jaar geleden. Het is de bedoeling hierom ook dat we dit jaar een geweldige open dag gaan organiseren om de opleiding zo groot mogelijk te maken.

 

Project doelstellingen

 

Een van de grote doelstellingen van dit jaar is natuurlijk een vernieuwing op de open dag te gebruiken, wat bedoel ik hier nou mee? Nou eigenlijk heel simpel. In plaats van een ordinaire open dag is de planning het helemaal om te gooien en alles richting de media te gaan doen. Media is natuurlijk het allergrootst op het moment dus wanneer wij laten zien dat wij ook de leukste opleiding ervoor zijn waarom kiezen ze dan niet voor ons.

 

Hierom gaan we bij de open dagen het vooral gooien op de marketing! We proberen zo vaak mogelijk de media academy website en instagram door het gebouw heen te hangen met posters ed.

 

Hiernaast krijgt elke verschillende opleiding een lokaal met de bedoeling dat alles wat ze willen gaan doen om uitleg te geven interactief moet zijn. Denk aan online spellen/portfolio websites of behance accounts. Hierdoor word er uiteindelijk meer onthouden van de opleidingen omdat ze er ook echt mee bezig zijn ipv alleen maar naar mensen luisteren.

 

Natuurlijk is er bij binnenkomst in de kantine koffie te halen voor de verschillende verzorgers van de kinderen die langskomen.

 

Hiernaast lijkt het mij van groot belang dat we ook laten zien dat onze school hartstikke gezellig is. Hoe doen we dat? Heel simpel! We gaan onszelf zijn, hierdoor is de stap kleiner voor de kinderen zelf om ook vragen te gaan stellen. Denk bijvoorbeeld aan het verschil als er iemand in een hoodie of een net pak staat. Het kind kiest natuurlijk voor de hoodie. Hierom houden we allemaal onze eigen kleren aan.

 

Doelgroep

 

De doelgroep zijn natuurlijk de VMBO-studenten als eerste rang, maar hiernaast ook de schoolverlaters of niveau 3 studenten.  Hierom lijkt het mij van belang dat we er voor zorgen dat het aanspreekbaar is voor iedereen. Hiermee bedoel ik dat we het nuchter en echt houden zodat we echt kunnen zien wie geïnteresseerd is in plaats van standaard verkooppraatjes voor studenten. En hierdoor komen juist de beste studenten naar een school als die van ons.

 

Wat komt er op de website te staan

Op de website komen heel simpelweg 3 blokjes. Hierbij 1 voor mediavorgeving, 1 voor mediamangaemnt en 1 voor mediaredactie. Als studenten hierop doorklikken zien ze meerdere informatie over de opleiding via filmpjes en foto’s

 

Wat hebben we nodig?

Open lokalen

Catering studenten/ouders/leraren

Programmaboekje

Flyers van de open dag

 

Hoe groot is dit project

 

HIerbij lijkt het me vanzelfsprekend dat per opleiding minstens 2 docenten aanwezig zijn. Zo krijgen ze niet alleen beeld van maar 1 kant maar juist van meerdere kanten. Ook hebben we van elke opleiding meerdere studenten nodig, zij kunnen namelijk het beste hun verhaal overbrengen van de opleiding.

 

Hiernaast vragen we de catering kant van landstede of we een samenwerking met hun aan kunnen gaan, zo kunnen zij zorgen voor de catering en scheelt dat weer een last voor ons.

 

De programmaboekjes en flyers kunnen ontworpen worden door de vormgevers.

 

Hoeveel gaat dit kosten

 

In principe kost dit de school zelf niks. Het enige wat geld zou kunnen kosten zijn de flyers, hierbij moet je denken aan zo’n 1000 boekjes voor het hele jaar door die altijd opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit zou zo’n 400/500 euro kosten.

 

Resultaten

 

Het resultaat aan deze interactieve/nuchtere open dag is dat studenten ons gaan onthouden! Als ze ons zien als hun beste vriend waar al hun creativiteit los kan gaan via de media is het natuurlijk het allerbeste en ik denk dat we dat kunnen bereiken op deze manier.

 

Kwaliteitsverwachtingen opdrachtgevers

 

De verwachting is natuurlijk vanzelfsprekend hoog, hierom is het dan ook de bedoeling dat we een open dag gaan laten zien wat niemand nog nooit heeft gezien en hierom ook de opdracht gever verstelt laten staan!

 

 

Scrum Upcycling

Scrum was voor mij tot voor kort nog de meest onduidelijke manier om een evenement te plannen. Het is voor mij zelf onoverzichtelijk in mijn hoofd en tot voor kort snapte ik de intentie ervan helemaal niet. Tot dat ik laatst een gesprek met Remi erover had en ik het begon te begrijpen en uiteindelijk is het nog redelijk verlopen. Hierbij wat foto’s van ons scrumbord.

Plan van aanpak

Titel Projectplan

Versie: 0.0

Bestandsnaam: Plan van aanpak

 

Datum opgesteld: 15-11-2019

Naam opdrachtgever

 

Contactgegevens

LANDSTEDEMBO

Voor akkoord:

 

Datum:

Naam projectleider 

 

Contactgegevens

Remy


Afbeeldingsresultaat voor projectplan

 

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Vraagstelling en achtergrond

3. Doelstelling

4. Op te leveren resultaat/resultaten

5. Afbakening

6. Programma van Eisen

6.1 Functionele eisen

6.2 Operationele eisen

7. Risicoanalyse

8. Randvoorwaarden voor de uitvoering van het project

9. Fasering en planning van tussenresultaten

10. Projectbeheersing

10.1 Tijd

10.2 Kwaliteit

10.3 Organisatie

10.4 Geld

11. Gedetailleerde activiteitenplanning

 


 

1. Inleiding

 

We willen een open dag gaan organiseren waarin we laten zien wat voor school landstede is. Maar ook duidelijke laten zien waarom ze voor onze opleiding/school moeten kiezen. We willen dit op goed georganiseerde manier bereiken waarin in principe niks mis kan en moet gaan.

 

2. Vraagstelling en achtergrond

 

De wens van de opdrachtgever is eigenlijk best vanzelfsprekend, er moet een open dag komen waarmee we nieuwe studenten werven voor de Media Academy. Hierbij moet het in ieder geval beter zijn dan jaren van te voren.

 

3. Doelstelling

 

Marketing van de opleiding mbt de website van de media acedemy en de instagram.

 

4. Op te leveren resultaat/resultaten

 

Het resultaat is echter om te kijken of er uiteindelijk meer interesse komt in onze school. Dit doen we door een open dag uit te voeren waar er flyers zijn en de site groter word.

 

5. Afbakening

 

We gaan echter niet teveel terugkijken naar vorige jaren en ipv een verbetering te ondernemen gaan we voor een vernieuwing, dat betekent dat we het anders gaan aanpakken dan elk ander jaar.

 

6. Programma van Eisen

 

De eisen zijn dat de site door een leerling gemaakt wordt. Mochten studenten ook zelf hier iets op willen plaatsen moet dit in overleg met 1 van de leraren.

 

6.1 Functionele eisen

 

[Eisen waaraan het moet voldoen om bij te dragen aan de doelstelling van de opdrachtgever. Wat maakt het resultaat effectief en efficiënt in het gebruik?]

 

6.2 Operationele eisen

 

[Eisen die de gebruikers stellen; bedieningsgemak, aantrekkelijkheid.]

 

7. Risicoanalyse

 

[Wat kan het resultaat in de weg staan? Waardoor kan de kwaliteit minder worden? Of welke onverwachte gebeurtenissen kunnen voor vertraging zorgen? Welke tegenmaatregelen neem je dan en wie is voor de uitvoering verantwoordelijk? Eventueel verwijzen naar Projectbrief]

 

Risico

Maatregel

Verantwoordelijk

 

 

 

 

8. Randvoorwaarden voor de uitvoering van het project

 

[Benoem de afspraken waaronder projectteam en opdrachtgever samenwerken. Het gaat hier om harde deadlines, beschikbaarheid van middelen en om beslissingsbevoegdheden.]

 

9. Fasering en planning van tussenresultaten

 

[

 

Fase

(Tussen)resultaten/

producten

Startdatum

Einddatum

Datum akkoord opdracht-gever

1.     Pre-projectfase

 

 

 

 

2.     Initiatieffase

 

 

 

 

3.     Realisatiefase

 

 

 

 

4.     Implementatie/

nazorg/evaluatie

 

 

 

 

 

 

 

10. Projectbeheersing

 

10.1 Tijd

 

We houden een open programma aan, dit betekent dat iedereen altijd overal naar binnen kan lopen. Hierdoor hoeven we ons minder tot geen zorgen te maken rondom tijd en kunnen de studenten ook vrij zijn in waar ze heen willen en wat ze willen zien.

 

10.2 Kwaliteit

 

Er wordt tijdens de open dag veel gepraat met de mensen die er zijn, zo kunnen we zien op wat voor manier het nog beter kan en wat ze er van vinden.

 

10.3 Organisatie

 

[Organisatie betekent welke deskundigheid heb je nodig om het project uit te voeren met de beschreven kwaliteit en hoeveel capaciteit (werkuren) is er nodig om de gestelde deadlines te halen? Wie gaat wat doen?]

 

Wie

Functie

Verantwoordelijkheid

Bevoegdheid

[naam]

[opdrachtgever]

[tijdige communicatie met projectleider, tijdig akkoord op tussenresultaten]

[afkeuren van tussenresultaten]

[naam]

[projectleider]

[tijdige oplevering tussenresultaten]

[verschuiven capaciteit]

 

[teamlid]

[notuleren projectoverleg, beheren versies]